HEIJMANS NV

HEIJMANS NV

Previous company name

Name change date

Company Overview
Heijmans N.V., with head office in Rosmalen, Netherlands, is a construction and property development company. The company was established in 1923 by Jan Heijmans. It is a major leading company in the sector of property development, building and infrastructure.
Heijmans aims to guarantee the continuity of the business by optimizing the value of the group for the shareholders, excelling in the delivery of products and services to clients, and offering employees a pleasant and challenging working environment.
Heijmans includes the subsidiaries Heijmans Property Development, Heijmans Construction and Heijmans Infrastructure. The activities of Heijmans Property makes up 27% of Heijmans’ total revenues. Heijmans Property focuses on initiating, developing and selling houses, shops, offices, business premises, schools and healthcare institutions. The Heijmans Building activities makes up 27% of Heijmans’ total revenues. Heijmans Building focuses on building houses and flats for clients, including maintenance and service, in all segments of the market. The activities encompass newbuild, renovation and redevelopment and maintenance of residential properties, shops, offices, schools, hospitals and airports. On the other hand, infrastructure activities accounts for 25% of Heijmans’ total revenues. Heijmans Infrastructure can be divided according to operating clusters in the areas of: groundwork, road building and hydraulic engineering; concrete construction and hydraulic engineering; the environment, demolition and recycling; technical infrastructure; sports and green facilities; infrastructural advice and development; traffic and special technologies; and industrial services.
Heijmans is one of the largest road builders in the Netherlands and also has a prominent role in concrete construction and hydraulics for infrastructural projects. It also operates in Belgium, the United Kingdom and Germany. In Belgium, Heijmans is active in the areas of building, property development and infrastructure, while in the United Kingdom, in house-building and non- residential sector. The activities in Germany are restricted to infrastructure. Activities outside the Netherlands makes up 19% of the group’s total revenues.
Business Summary
The company is a contruction company active in public works, residential real estate development, concrete and waterfront construction, industrial construction and environmental restoration.
Description and history
The Company supplies high quality products and services in the building industry, property development and related industries. Heijmans is distinguished in the market by its strong regional network, a customer-oriented approach and a broad portfolio of activities, which enable it to offer all construction activities anywhere in the Netherlands, Belgium and the surrounding countries.

HISTORY

Set up 1923 by the paviour Jan Heijmans and surviving the crisis years from 1928 and 1944, The Company experienced its first wave of growth during the years shortly after the Second World War. The takeover of Koninklijke Van Drunen and the commencement of building activities in the housing sector made a significant contribution to this first wave of growth. Having completed a number of spectacular projects in Turkey and Persia, at the beginning of the sixties Heijmans decided to focus all of its efforts on the Dutch market, spreading the risk involved by engaging in activities in various different sectors within the building industry. It was at this stage that the company first introduced its strongly decentralized set-up, establishing district offices in numerous places. This diversification was formalized in the seventies when the company introduced the division model. During these years the Company experienced its second wave of growth, which led at the end of the eighties to the strategic decision to become one of the top companies in the Dutch building industry. For this to be possible, among other things, it was necessary for the turnover to top the one billion guilder threshold. This was realized in 1994, partly as a result of Heijmans’ entry into the capital market which occurred when Heijmans applied for its shares to be listed on the Amsterdam Exchanges in September of 1993. Aided by access to the capital market gained when Heijmans applied for admission to the Official List of the Amsterdam Exchanges back in September 1993 , in terms of turnover realized in the Netherlands, The Company is currently in third place after Koninklijke Volker Wessels Stevin and NBM Amstelland.

Established by Jan Heijmans

Description in Dutch
Heijmans N.V. (1923) levert hoogwaardige producten en diensten op het gebied van de bouwnijverheid en aanverwante industrieen. Heijmans onderscheidt zich in de markt door een sterk regionaal netwerk en een brede activiteitenportfolio, die het mogelijk maken alle bouwactiviteiten op iedere plaats in Nederland, Belgie en omringende landen aan te bieden.
Doelstellingen en strategie
De doelstellingen van Heijmans zijn erop gericht de continuiteit van de onderneming te waarborgen, de waarde van het concern voor haar aandeelhouders te optimaliseren en werkgelegenheid te blijven bieden aan hen die inkomensafhankelijk zijn van de onderneming.
Heijmans wil in alle activiteiten een vooraanstaande positie in de markt innemen; doelstelling is een omzet van circa EUR 2,25 miljard in het jaar 2003 met een winstgevendheid van tenminste 31%. Inzet van het beleid zal zijn een jaarlijkse verhoging van de nettomarge in procenten van de omzet. Alle activiteiten zullen naar omzet gemeten een positie in de top binnen hun discipline moeten innemen. Daar waar de schaalgrootte niet van de gewenste omvang is, wil Heijmans door middel van acquisities groeien. Uitgangspunt is een voortgaande verticale integratie en bevordering van de samenhang tussen divisies. Het rendement op geinvesteerd vermogen moet in ieder geval hoger uitkomen dan de gemiddelde vermogenskostenvoet van Heijmans N.V. in het betreffende jaar teneinde waarde te creeren voor de aandeelhouders.
Heijmans is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal haar activiteiten veilig en milieuvriendelijk uitvoeren. Een goede binding van de 7.000 medewerkers met het concern is een van de succesfactoren; Heijmans zal ook in de toekomst streven naar het bieden van goede mogelijkheden tot zelfontplooiing voor haar medewerkers.
Business Line
Construction and property development company
Subsidiary
AANNEMINGSBEDRIJF VAN LEE B.V.
Advisor
KPMG ACCOUNTANTS NV
IPO date
9/1/1993
US SIC Code
1522
Company Address
Graafsebaan 65

City province or state postal code
5248 JT, ROSMALEN
Phone: +31 73 543 51 11
Fax: +31 73 543 53 00
Country address: NETHERLANDS
Website url: www.heijmans.nl