TNT N.V.

TNT N.V.

Previous company name
TPG N.V.
Name change date
4/7/2005
Company Overview
TNT N.V., formerly known as TNT Post Group N.V., is an international public company for a group that provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for mail and express delivery needs. The company was founded in 1946. Its headquarters is located in Hoofddorp, Netherlands.
The company’s name has evolved in 1996 through the combination of PTT Post, which is the national postal service of the Netherlands and TNT, which is a worldwide transport and logistics company. The company has been publicly listed on the stock exchange in Amsterdam, Frankfurt, London and New York since 1998.
TNT comprises its business operations in three divisions: the mail, express, and freight management division. The mail division provides services for collecting, sorting, transporting, and distributing domestic and international mail, including letters, printed matter, and parcels, as well as for distributing addressed direct mail and un-addressed mail.
The express division provides on-demand door-to-door express delivery services for customers sending documents, parcels, and freight. The Freight Management division provides air and sea freight transportation by acquiring cargo space from airline and shipping firms. This part also offers various time-definite products from priority to economy air freight to mixed goods and full container sea freight.
TNT is active in more than 200 countries in Africa, the Middle East, Asia, Australia, North America, South America, Europe, and the Russian Federation. It is indeed the holding company of the TNT and Royal TPG Post brands.
TNT is the company’s global brand for express and logistics and supply chain services while Royal TNT Post is the national postal operator in the Netherlands. TNT aims to become the leading provider of business and consumer services for communication, transactions and delivery.
The company wants their mail operations to be recognized as the industry benchmark for quality of service, efficiency and customer service, for producing the best returns in the industry, and for making optimal use of both new technologies and European postal market liberalization. It has a mission to exceed customers’ expectations in the transfer of their goods and documents around the world.
Business Summary
The Company specializes in express shipping and mailing. Net sales break down by activity as follows:
– express deliveries (59.5%): owning, at the end of 2008, a fleet of 46 aircraft and 26,610 trucks, and a network of 2,376 depots mainly located in Europe;
– carriage of mail (38%) ;
– other (2.5%).
Net sales are distributed geographically as follows: Netherlands (32.6%), Europe (51.4%), Asia (7.3%), Australia/Pacific (4.4%), Americas (3.1%) and Africa/Middle East (1.2%).
Description and history
The Company is a global company providing premium mail, express and logistics services .
The Company was on incorporated 29 December 1997 under the name of TNT Post Group N.V.
The Company was changed from TNT Post Group N.V to TPG N.V. on August ,6 2001.
The name was changed again from TPG N.V. to The Company on April,11 2005 .
The Company was listed on london stock exchange and new york stock exchange and was delisted from london stock exchange on march 2006 and from new york stock exchange on may 2007 .
The Company is currently listed on euronext amesterdam since april 2005 .

Founded with its former name TNT Post Group N.V

Description in Dutch
TPG verleent wereldwijd, onder de twee merknamen Koninklijke PTT Post en TNT, post-, express en logistieke diensten. TPG heeft ruim 116.000 werknemers en is actief in meer dan 200 landen.
TPG is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt. Het is het eerste beursgenoteerde bedrijf dat zijn wortels in de postsector heeft.
De divisie Post van TPG omvat de business lines: Binnenlandse Post, Direct Mail Services, Internationale Post, Postkantoren; Divisie Post en e-commerce.
De meeste diensten in deze business lines worden geleverd onder de merknaam PTT Post. Sommige internationale postdiensten worden geleverd onder de merknaam TNT. Op de postdiensten van PTT Post zijn de Nederlandse en Europese regelgeving van toepassing. Voor de diensten van de Internationale Post gelden tevens de voorschriften van de Wereldpostunie, de UPU.
Binnenlandse Post
Binnenlandse post is de business line waar de gemiddelde Nederlander het meest mee te maken heeft. PTT Post verzorgt namelijk binnen Nederland de collectie, sortering, transport en
aflevering van poststukken, waaronder brieven, drukwerken en pakjes. Hieronder vallen eveneens de filatelistische activiteiten.
Briefpost 2000
In 1992 is het automatiseringsproject Briefpost 2000 gestart.
Doel: het percentage automatisch gesorteerde poststukken verhogen tot meer dan 90%.
In 1997 zijn daarvoor 5 nieuwe sorteercentra in gebruik genomen. Deze zijn uitgerust met sorteermachines die speciaal voor PTT Post zijn ontwikkeld. In 1998 werd besloten vijf van de nieuwe sorteercentra te vergroten en 21 extra sorteermachines te vergroten en 21 extra sorteermachines te installeren.
Direct Mail Services
Direct Mail Services omvat alle activiteiten op het gebied van de binnenlandse distributie van geadresseerd reclamedrukwerk en -bladen (direct mail) geadresseerde kranten en tijdschriften en ongeadresseerde reclamezendingen en kranten.
Internationale Post
Ook internationaal is TPG actief op de postmarkt. Onder de merknamen PTT Post en TNT is er een heel scala aan internationale diensten beschikbaar.
Hier betreft het grensoverschrijdende collectie,sortering en aflevering van post pakketten en
waardegoederen en toegevoegde waardediensten.
Postkantoren
Postkantoren BV is een gezamenlijke onderneming (50%-50%) van Postbank N.V., een dochtermaatschappij van ING N.V., en PTT Post B.V. De onderneming exploiteert een keten van vestigingen die diensten verrichten voor Postbank en PTT Post en andere zakelijke partners.
Divisie Post en e-commerce
E-Commerce Services van PTT Post biedt alle ondersteunende processen van e-commerce en combineert expertise op het gebied van elektronische media, transactieverwerking en verkoop op afstand met levering aan huis.
E-Commerce Services helpt bedrijven bij het beheer van de hele e-commerce keten – van bestelling tot levering – en maakt daarbij ook gebruik van expertise van andere onderdelen van TPG. De verhuur van adressenbestanden en direct mail diensten -belangrijke elementen bij het promoten van e-commerce – maken eveneens deel uit van het aanbod, net als TNT’s GlobalCollect voor betaling op afstand. Met KeyMail, kunnen klanten van PTT Post de identiteit van de afzender van e-mailberichten verifieren.
De divisie Express verzorgt het vervoer van documenten, pakketten en vracht met gegarandeerde aflevering op een bepaalde tijd en dag.
TPG biedt voornamelijk onder de merknaam TNT lokale, regionale en wereldwijde express diensten aan. De divisie omvat de business lines: Europa en Internationaal.
Divisie Express en e-commerce
TNT’s Express productenpakket:
Onze binnenlandse Express diensten worden afgestemd op de vraag van de klant naar snelle, betrouwbare aflevering van-huis-tot-huis op alle internationale markten. Ons pakket Express producten, dat in 1998 in 25 landen op de markt werd gebracht, is in de loop van 1999 in de rest van de wereld ge?ntroduceerd. Dit klantgerichte TNT-pakket omvat de volgende van-huis-tot-huis diensten:
Special Express – express diensten op maat, vaak met aflevering op dezelfde dag;
9:00 Express – gegarandeerde aflevering voor 9 uur ‘s ochtends in grote steden over de hele wereld; 12:00 Express – gegarandeerde aflevering voor 12 uur ‘s middags in grote steden over de hele wereld; Global Express – express diensten naar elke plaats ter wereld; Economy Express – voordelig alternatief voor express diensten, met langere overkomstduur.
Europa
TNT heeft een sterke positie op de Europese express markt. TNT is het enige bedrijf dat in alle belangrijke Europese landen lokale, regionale en pan-Europese express diensten aanbiedt met vervoer over de weg of door de lucht.
Internationaal
Het internationale netwerk van TNT dekt meer dan 200 landen. Buiten Europa levert TNT express diensten in Afrika, Azie, Australie, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika. In veel van deze markten worden de internationale express diensten van TNT aangevuld met lokale en regionale express diensten.
Divisie Express en e-commerce
In 1999 ontwikkelde en testte TPG iConnections, een product dat klanten, onder wie ook Internet bedrijven, een naadloze link biedt tussen hun interne processen en die van TNT.
Op basis van de nieuwste XML-technologie (Extensible Markup Language) integreert iConnections de TNT-processen – prijsstelling, verzending, tracking en collectie – in de Internet- en extranet sites en computersystemen van de klant.
iConnections maakt het klanten mogelijk prijs en service opties te selecteren en hun zendingen te volgen, hetzij via een door TNT toegekend nummer, hetzij via een eigen nummer.
De divisie Logistiek levert diensten gericht op alle aspecten van het beheer van de bevoorradingsketen. Daarbij gaat het om het beheer van de infrastructuur, de processen en
de technologieen zodat van aanvoer tot fabricage en distributie de juiste goederen in
de juiste hoeveelheden op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.
Divisie Logistiek en e-commerce
Meer dan goederenvervoer
De logistieke diensten van TNT houden meer in dan het vervoer van goederen. Het gaat hier om zeer uiteenlopende activiteiten, waaronder voorraadbeheer order picking en beheer van de informatiesystemen die de productie en aanlevering van onderdelen sturen en om diensten met toegevoegde waarde zoals assemblage en installatie bij aflevering, terugzending van reparaties en sequencing. Daar zijn specialistische kennis en vaardigheden voor nodig.
Evenementenlogistiek
Tot het activiteitenpakket van TNT behoren ook logistieke diensten voor grote evenementen.
Zo werd in 1998 TNT ingeschakeld bij de luchtshow van Farnborough (UK); de International Broadcasting Convention (UK); de Expocomm in Peking (China); de luchtshow in Singapore;
de Australische Grand Prix Formule I; 1998 de National Association of Broadcasters Exhibition (USA).
Holland Districare
Holland Districare, een in 1998 verworven deelneming van TPG, levert logistieke diensten voor de medische en geneesmiddelenmarkt. De resultaten van Districare zijn in 1999 voor het eerst volledig in de jaarcijfers van TPG opgenomen.
Divisie Logistiek en e-commerce
TPG ziet de e-commerce business als het beheren van vraagketens: het ontwikkelen van diensten op maat, waarin de orderverwerking ge?ntegreerd is; het verwerken van de betalingen; opslag, transport en aflevering en het beheer van de post-transaction fase. Deze reeks activiteiten noemen wij e-fulfillment. TPG’s oplossing voor de vraagketen combineert het beheer van verschillende warehouses in een enkel systeem voor het verwerken van opdrachten en betalingen tot en met post-transaction fase. Zodra een klant een order plaatst kunnen snel alle betreffende verzamel- en distributiefactoren zoals locatie en eindbestemming van de goederen worden geanalyseerd. Hiermee is het mogelijk de efficientste en meest economische wijze van aflevering vast te stellen. Met deze diensten is een individuele orderverwerking mogelijk met real-time respons waarbij meteen kan worden bevestigd of bepaalde bestelde goederen voorradig zijn.
Door de opzet van het systeem in losse modules, die elk gericht zijn op een enkele schakel van de vraagketen, kunnen op eenvoudige wijze toeleveringsbedrijven, afzetgebieden en dienstenaanbieders toegevoegd of verwijderd worden.
Met GlobalCollect heeft TPG een betaalsysteem waarmee voor een klant in elke gewenste valuta en op de in zijn land gebruikelijke manier voor relatief kleine bedragen de facturering en incasso verzorgd kan worden. GlobalCollect is een dienst die indertijd door PTT Post is opgezet voor het innen van abonnementsgelden voor buitenlandse uitgevers die hun tijdschriften via PTT Post door Europa distribueerden.
HISTORY
1752 Ontstaan Statenpost
Aan het begin van de 18e eeuw bestaan er ?postmeesterschappen?, waarbij de steden de belangrijkste postdiensten in handen hebben. Geleidelijk doen de steden deze postmeesterschappen over aan Stadhouder Willem IV. Op deze wijze komen de postrechten in handen van de Staat. In 1752 ontstaat de Statenpost. In het binnenland kan deze monopolies afdwingen en ook naar buitenlandse postorganisaties vormt het een sterke partij.
1799 PTT Post
In 1799 worden de posterijen naar Frans voorbeeld omgevormd tot een nationale onderneming. Hier ligt de oorsprong van PTT Post.
1807 De eerste Postwet
In 1807 worden de posterijen ondergebracht bij het departement van Financien. De eerste Postwet regelt het staatsmonopolie op het verzamelen, vervoeren en uitreiken van brieven. Bovendien gelden in het hele land nu dezelfde tarieven, gebaseerd op gewicht en afstand. Doordat de postdienst een flinke bijdrage moet leveren aan de schatkist, krijgt het meer het karakter van een belastinginstituut dan van een verkeersdienst voor iedereen. Maar langzaam verandert de houding van de overheid. Zo blijkt uit de Postwet van 1850 dat het algemeen belang van het postwezen voorop staat. Dit houdt in: verscherping van het monopolie en een vereenvoudiging van de tarieven structuur.
1852 De eerste Postzegel
De postzegel is er vanaf 1852. In dat jaar komt er in elke gemeente een gelegenheid tot verzenden en ontvangen van brieven. Rond 1870 zijn de posterijen goed georganiseerd. De aandacht wordt dan verlegd naar uitbreiding van de dienstverlening. Voorbeelden daarvan zijn de briefkaart en de pakketpost.
1931 Eerste sorteermachine
In de jaren dertig heeft ook de PTT te kampen met de economische neergang. De tarieven moeten omlaag en bezuinigen worden noodzakelijk. Mechanisatie blijkt een goed middel om de kosten te drukken. In 1931 wordt de zogeheten ‘Transorma van Marchand’ ontwikkeld. Dit is een sorteermachine die de post in vierhonderd bestemmingen verdeelt. De ‘transormist’ moet dan wel eerst een codegetal intoetsen.
De postbezorging gaat steeds sneller, ook omdat het vervoer efficienter geregeld is. Voor zes uur ‘s avonds gepost, betekent de volgende ochtend bezorgd. Uit kostenoverwegingen het aantal bezorgrondes teruggebracht van drie naar twee per dag. In de dertiger jaren wordt het bedrijf commercieler en ontwikkelt het (voor die tijd) grote reclamecampagnes.
1946 Oprichting TNT
De oorsprong van TNT ligt in Australie. Daar startte Ken Thomas in 1946 een eigen bedrijf met een wagenpark van een vrachtwagen: Thomas Nationwide Transport. In minder dan een halve eeuw breidt het bedrijf zich in zeer hoog tempo uit tot een mondiale onderneming met zelfs een eigen luchtvloot. De onderneming groeit hoofdzakelijk door deelnemingen en overnames.
1949 Herstructurering
Na de tweede wereldoorlog is het postbedrijf verliesgevend. De tarieven gaan omhoog en er moet bespaard worden op arbeidskosten. In 1949 worden voor het eerst de landelijke poststromen en het gemiddeld aantal verwerkte poststukken per dag nauwgezet in kaart gebracht. Deze studie leidt tot sluiting van een aantal kleinere ‘expeditieburelen’. Dit blijkt niet voldoende.
Jaren 60 Schaalvergroting
In de zestiger jaren worstelt de PTT met dezelfde problemen als postdiensten in andere landen: het moet sneller en efficienter. Schaalvergroting is het sleutelwoord: het werk moet geconcentreerd worden op grotere eenheden. Dat leidt tot de inrichting van 18 (later gereduceerd tot 12) zogeheten expeditieknooppunten, waar alle post wordt verwerkt. Omdat er zulke enorme hoeveelheden samenkomen, kunnen de expeditieknooppunten opzet-, stempel- en sorteerapparatuur uiterst rendabel gebruiken.
1961 Beursnotering TNT
In 1961 wordt TNT genoteerd aan de beurs van Sydney.
1977 Introductie postcode
In 1977 introduceert de PTT de postcode: er kan nu zowel op plaatsnaam als op wijk automatisch gesorteerd worden. In de loop van de jaren zeventig wordt het systeem van een bezorgronde per dag ingevoerd.
1989 Privatisering
Vanaf 1 januari 1989 is het Post/Telecombedrijf geen staatsbedrijf meer, maar een private onderneming: PTT Nederland NV. PTT Post B.V. wordt opgericht als een volle dochteronderneming, waarin de postactiviteiten worden ondergebracht. PTT Post fungeert als het openbare postbedrijf in Nederland en biedt postdiensten aan in Nederland en naar, vanuit en in het buitenland, aan zowel zakelijke als particuliere klanten.
De jaren tachtig staan in het teken van snelle ontwikkeling van telecommunicatietechnieken zoals telex, fax en e-mail. Het bedrijf kreeg door de privatisering meer armslag om zich op deze snel veranderende markt te bewegen. Met de privatisering is ook de basis gelegd voor de sterke internationale marktpositie die PTT Post wil innemen.
1992 Deelname in GDEW
In 1992 werden de TNT diensten op het gebied van tijdgevoelige distributie, TNT Express Europe, TNT Skypak en TNT Mailfast, gecombineerd met de internationale tijdgevoelige postverzorging van KPN en de postdiensten van Canada, Frankrijk, Duitsland en Zweden. De nieuwe combinatie opereert onder de naam GD Express Worldwide (GDEW). TNT blijft voor 50% eigenaar. PTT Post is een van de vijf deelnemende postorganisaties. Zo groeit een nauwe commerciele band tussen TNT en PTT Post.
1994 Beursgang KPN I
In juni 1994 verkoopt de Nederlandse staat 30 % van haar aandelen in PTT Nederland NV. Onder de naam Koninklijke PTT Nederland (KPN) gaat het Post/Telecombedrijf naar de Amsterdamse beurs.
1995 Beursgang KPN II
Na de verkoop van nog eens 25% van haar aandelen heeft de Nederlandse staat geen meerderheidsbelang in KPN meer. Dit is een belangrijke stap voor de beeldvorming op de internationale markt. Na Amsterdam krijgt KPN ook een notering aan de beurs van New York. In 1996 volgen de beurzen van Frankfurt en Londen.
1996 Overname TNT
Woensdag 2 oktober 1996 maken TNT en KPN bekend dat KPN een publiek bod gaat uitbrengen op TNT. In december is de (vriendelijke) overname een feit. TNT en PTT Post staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Er worden belangrijke stappen gezet die leiden tot de integratie van activiteiten van TNT en PTT Post. Ook worden TNT-activiteiten afgestoten die niet tot de kernactiviteiten (Post, Express en Logistiek) behoren. Na deze transactie wordt PTT Post de enige aandeelhouder van GDEW.
1998 Opening Europees Express Centrum Luik (TNT)
In het Belgische Luik opent TNT op 27 april 1998 het Europees Express Centrum (EEC). het omvat zes sorteer-units. Het heeft drie sorteersystemen: een voor documenten, een voor pakketten en een voor vliegtuigcontainers. Alle goederenzendingen binnen Europa verlopen via het EEC,. Het fungeert tevens als verbindingsschakel met de rest van de wereld. De capaciteit ervan is voldoende om 30.000 zendingen en in totaal 1000 ton vracht per nacht te verwerken.
1998 Splitsing
In 1997 begint KPN de activiteiten van TNT, GDEW en PTT Post samen te voegen. In juni van datzelfde jaar kondigt de Raad van Bestuur zijn besluit aan de aandeelhouders te adviseren te besluiten tot de afsplitsing van de post-, express- en logistieke diensten.
Op vrijdag 26 juni 1998 wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de splitsing van KPN en TNT Post Groep. Deze wordt op zondag 28 juni door de notaris bekrachtigd en op maandag 29 juni 1998 wordt het aandeel TPG als apart fonds genoteerd op de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt.
1998 TNT Dutch Open
Met ingang van juli 1998 sponsort TNT het prestigieuze golftoernooi: de TNT Dutch Open. Golfspelers van naam en faam geven acte de presence.
1998 Opening Internationale road hub en nationaal depot Duiven
In oktober zijn in Duiven een nieuwe internationale road hub en een nationaal depot in bedrijf genomen door TNT. Dit centrum moet voldoende ruimte bieden om de verwachte groei tot het jaar 2003 op te vangen. De de capaciteit en de kantoorruimte kunnen modulair worden uitgebreid.
1998 TNT Post Group Trans-Antarctica Expedition 98/99
TPG sponsort de trans-antarctische expeditie van Ronald Naar die begin november 1998 van start ging. Samen met Coen Hofstede vormt hij de eerste Nederlandse expeditie die de zuidpool bereikt op 12 januari 1999.
1998 Opening 6 nieuwe sorteercentra PTT Post
Op 30 november 1998 opent Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje vanuit sorteercentrum Amsterdam officieel de zes sorteercentra brieven. Deze nieuwe sorteercentra vervangen de 12 oude expeditieknooppunten van PTT Post. Dit alles vindt plaats in het kader van het project Briefpost 2000.
1998 Overname Jet Services
In december 1998 verwerft TPG het toonaangevend express bedrijf Jet Services S.A. in Frankrijk door 100% van de aandelen van de Financiere Jet Services S.A. aan te kopen. Jet Services werd in 1973 opgericht. Het bedrijf voert express diensten uit voor klanten in Frankrijk, Duitsland, Belgie, Nederland, Groot-Brittannie, Hongarije en Zwitserland.
1999 200-jarige PTT Post wordt Koninklijke PTT Post
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan, wordt op 15 januari 1999 aan PTT Post het predikaat ?koninklijk? toegekend. Reden voor Koninklijke PTT Post om een nieuw logo in te voeren. Ook wordt er voor deze speciale gelegenheid een bijzondere postzegel uitgebracht.
1999 Overname Tecnologistica
Op 26 februari 1999 neemt TPG het Italiaanse logistieke bedrijf Tecnologistica over. Het bedrijf is actief in Italie, Duitsland en Frankrijk.
1999 Samenwerkingsovereenkomst met China State Post
Sinds 20 september 1999 kent TPG een samenwerkingsverband met de Chinese Staatspost. Doel:
samenwerking op het gebied van internationaal expressvervoer ontwikkeling van de binnenlandse Chinese markt voor expresse producten (documenten, pakketten, vracht) consultancy en training door TPG Voor TPG is dit een verdere stap in het creeren van een toonaangevende positie in Azie in het algemeen en China in het bijzonder.
1999 Koeriermotor voor TNT
Sinds 15 november 1999 beschikt TNT Koerier over een eigen koeriermotor in Nederland. In de regio Groot-Londen in Engeland worden pakketjes al langer per motor rondgebracht., maar voor Nederland is dit de eerste.
1999 Samenwerkingsovereenkomst met de Zwitserse Post
Met als doel, hoogwaardige express- en koeriersdiensten voor het bedrijfsleven in Zwitserland en daarbuiten, sluiten TPG en de Zwitserse Post op 17 november 1999 een samenwerkingsovereenkomst. TPG verkrijgt toegang tot het netwerk van de Zwitserse postkantoren en de geavanceerde technologie van de Zwitserse Post. De Zwitserse Post verkrijgt aansluiting op het wereldwijde netwerk van TPG voor zakelijk post- express en logistieke diensten.
1999 Samenwerkingsovereenkomst met Kintetsu World Express
Sinds 7 december 1999 heeft TPG een samenwerkingsovereenkomst met het Japanse Kintetsu World Express. Doel: levering van ge?ntegreerde logistieke oplossingen aan klanten in Europa en Azie. TNT profiteert van de sterke, omvangrijke en gevestigde klantenkring van Kintetsu in Japan en Azie. Kintetsu profiteert van TNT’s Aziatische en Europese netwerk, de wereldwijde aanwezigheid en TNT’s kennis op het gebied van express en logistiek. Kintetsu (hoofdkantoor in Tokio) heeft ruim 5.000 medewerkers in 36 landen. Het bedrijf heeft 123 warehouses, waarvan 50 in Japan.
2000 PTT Post neemt nieuwe, geavanceerde bakfiets in gebruik
Op 20 januari 2000 introduceert PTT Post een nieuwe bakfiets die ingezet kan worden in autoluwe gebieden. De bakfiets is een 100% Nederlands ontwerp. Met dit ergonomische doordachte vervoermiddel kan 125 kg aan post worden rondgebracht.
2000 Baanbrekende samenwerking met The British Post Office en Singapore Post
Op 9 maart 2000 sluiten TPG, The British Post Office (The Post Office) en Singapore Post een overeenkomst voor het grootste samenwerkingsverband ter wereld voor internationale post. De drie bedrijven gaan samenwerken in een nieuwe joint venture waarvan het hoofdkantoor in Belgie wordt gevestigd. TPG wordt met een aandeel van 51% de grootste partij; The Post Office en Singapore Post krijgen elk een aandeel van 24,5%. De drie partners hebben wereldwijde postexpertise. TPG en The Post Office hebben goed ontwikkelde postdiensten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azie en de Pacific. Singapore heeft, naast een aantal moderne centra voor postverwerking, een gerenommeerde zakelijke klantenkring in Azie en de Pacific.
Business Line
Provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their mail and express delivery needs
Subsidiary
ASINUS INZENIRING, ZASTOPSTVA IN TRGOVINA D.O.O., LJUBLJANA
Advisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS ACCOUNTANTS N.V.
IPO date
6/29/1998
US SIC Code
4311
Company Address
Neptunusstraat 41-63

City province or state postal code
2132 JA, HOOFDDORP
Phone: +31 20 500 65 00
Fax: +31 20 500 75 00
Country address: NETHERLANDS
Website url: www.tnt.com