ปุ๋ยละลายนํ้า

สวัสดีค่ะ ฉันเป็นAnn Qieของบริษัท ปุ๋ยละลายน้ำเหิมงปังเหอเป่ย จำกัด(Hebei MonBand Water soluble Fertilizer Co.,Ltd)
บริษัทเราเป็นบริษัทนำหน้าที่ผลิตปุ๋ยละลายน้ำของจีน ตามข้อมูลศุลกากร ตั้งแต่ปีค.ศ.2013 ปริมาณการส่งออกของผลิตภัณฑMAP(12-61-0)ของเราเป็นที่หนึ่งแห่งชาติ และปริมาณการส่งออกของCalcium Nitrate(15.5-0-0+26CaO)ของเราเป็นที่สามแห่งชาติ ในเวลาเดียวกัน Potassium Nitrate, Potassium Sulphate, MKP และAmmonium Sulphateก็เป็นผลิตภัณฑดีเด่นมากของเรา ผลิตภัณฑเหล่านี้ใช้กว้างที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป็นประเทศไทย ปริมาณการนำเข้าจากจีนก็มาก.
ตลาดการเกษตรและปุ๋ยของประเทศไทยใหญ่มาก เราก็มีลูกค้าหลายคนได้ร่วมมือที่ประเทศไทย ปัจจุบันนี้เรากำลังหาลูกค้าที่ได้มีความร่วมมือระยะยาว ถ้าท่านสนใจผลิตภัณฑเรา หรือว่าต้องการปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อฉันทุกเวลา เรายังเฝ้าคอยแลกเปลี่ยนข่าวตลาดของปุ๋ย ขอบคุณครับ.
อีเมล: annqie@jitainy.com
TEL: +86-311-80959693 FAX:+86-311-80959682