Havrommet

Dette gjelder investering innen marint proteiner innen havrommet.
Er det intresse innen dette sigmente.